Cho vay không có đảm bảo bằng tài sản đối với cán bộ, công nhân viên thuộc các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp

Đối tương khách hàng: Là cán bộ, công chức; viên chức, người lao động có hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc người làm việc theo hợp đồng lao động có xác định thời hạn nhưng còn hiệu lực tối thiểu bằng thời gian vay vốn, đang làm việc tại các đơn vị hành chính sự nghiệp hưởng lương từ Ngân sách Nhà nước (riêng lực lượng vũ trang chỉ cho vay đối với sĩ quan và quân nhân chuyên nghiệp thuộc khối y tế và giáo viên), doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp Nhà nước cổ phần hóa thuộc các ngành: Ngân hàng, Bưu điện, Điện lực, Bảo hiểm, Hàng không, Hóa chất, Xăng dầu, Đường sắt và các Tổng công ty Nhà nước có đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự.

Nguyên tắc vay vốn:

 • Sử dụng vốn vay đúng mục đích đã thoả thuận trong hợp đồng cho vay
 • Bảo đảm hoàn trả gốc và lãi tiền vay theo đúng cam kết trong hợp đồng cho vay.
 • Có thu nhập về tiền lương, trợ cấp hoặc các hình thức khác do một cơ quan, tổ chức trả thường xuyên, ổn định trong một thời hạn nhất định để đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ.

Điều kiện vay vốn

Khách hàng vay được Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam xem xét và quyết định cho vay khi có đủ các điều kiện sau:

 • Nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 • Có phương án sử dụng vốn khả thi; có khả năng tài chính để trả nợ. Nguồn vốn tham gia của khách hàng tối thiểu bằng 30% tổng nhu cầu vốn của tổng nguồn vốn cần sử dụng.
 • Cam kết dùng thu nhập từ tiền lương, trợ cấp hoặc các hình thức thu nhập khác do đơn vị công tác trả thường xuyên, ổn định trong một thời hạn nhất định để đảm bảo khả năng thực hiện nghĩa vụ trả nợ.
 • Được Thủ trưởng cơ quan và Chủ tịch công đoàn nơi khách hàng vay công tác chấp thuận với cam kết của khách hàng vay dùng thu nhập từ lương, thưởng, các khoản trợ cấp và thu nhập hợp pháp khác của khách hàng vay trả nợ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trong trường hợp khách hàng vay không trả nợ Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đúng hạn.

Mức cho vay: Tối đa không quá 200.000.000 VND

Thời gian vay: Không quá 60 tháng

Hồ sơ vay vốn

 • Các tài liệu: Chứng minh nhân dân; sổ hộ khẩu; …
 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
 • Tài liệu chứng minh là đối tượng được vay vốn không có TSBĐ
 • Xác nhận thu nhập dùng để trả nợ…