DỊCH VỤ CÁ NHÂN

Tiết kiệm

 • Đảm bảo an toàn, bí mật
 • Lãi suất cạnh tranh, kỳ hạn gửi đa dạng
 • Có thể cầm cố sổ tiết kiệm, sang tên

Xem chi tiết

Dịch vụ tài khoản

 • Mở miễn phí
 • Có lãi suất tiền gửi
 • Hỗ trợ 24/7

Xem chi tiết

Chuyển tiền

 • Hạn mức cao, phí chuyển thấp
 • Nhanh chóng, tiện lợi
 • Mạng lưới rộng khắp toàn quốc

Xem chi tiết

Cho vay

 • Hạn mức cho vay cao, lãi suất cạnh tranh
 • Thủ tục đơn giản, nhanh gọn
 • Giải ngân nhanh, trả nợ linh hoạt

Xem chi tiết

Dịch vụ thẻ

 • Phát sinh lãi trên số dư thẻ
 • Dịch vụ thẻ hoàn toàn miễn phí
 • Hỗ trợ 24/7

Xem chi tiết