NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM tiền thân là Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương được thành lập ngày 05/08/1995 và năm 2013 được chuyển đổi sang thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam theo giấy phép số 166/GP-NHNN ngày 04/06/2013 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam

Tên viết tắt bằng tiếng Việt: Ngân hàng Hợp tác

Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Co-operative bank of VietNam

Tên viết tắt bằng tiềng Anh: Co-opBank

Tên giao dịch: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hoặc Co-opBank

Bộ nhận diện thương hiệu Co-opBank: Download

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là Ngân hàng hoạt động theo mô hình Tổ chức tín dụng là hợp tác xã với mục tiêu chủ yếu là liên kết, tương trợ và tăng cường hiệu quả cho hoạt động của hệ thống các Qũy tín dụng nhân dân; Làm đầu mối và giữ vai trò điều hoà vốn cho hệ thống Qũy tín dụng nhân dân.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hiện có Trụ sở chính tại Tầng 4 – Tòa nhà N04 – Hoàng Đạo Thúy – P. Trung Hoà – Q. Cầu Giấy – Hà Nội, với 32 Chi nhánh, 66 Phòng giao dịch và gần 1.200 Quỹ tín dụng nhân dân thành viên ở các xã, phường và là Ngân hàng có vốn hỗ trợ của Nhà nước lên đến hơn 99%. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã và đang khẳng định vị thế, vai trò là Ngân hàng của các Qũy tín dụng nhân dân, luôn đồng hành cùng sự nghiệp phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, có nhiều đóng góp tích cực xây dựng nông thôn mới và bảo đảm an sinh xã hội.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trong những năm qua đã không ngừng nghiên cứu, đổi mới các sản phẩm, dịch vụ hiện có và phát triển các sản phẩm mới nhằm đáp ứng cao nhất nhu cầu của khách hàng; Đầu mối về điều hoà vốn, thanh toán, cung ứng các dịch vụ cho các Qũy tín dụng nhân dân; Trao đổi thông tin, kinh nghiệm, tư vấn cho các QTDND thành viên về tổ chức, quản trị và điều hành; Quản lý các quỹ bảo đảm an toàn hệ thống Qũy tín dụng nhân dân theo quy định của Ngân hàng Nhà nước; Đào tạo hướng dẫn một số nghiệp vụ cho các Quỹ tín dụng nhân dân.

Bên cạnh đó Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam còn cung cấp cho các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân các sản phẩm dịch vụ ngân hàng như cho vay, bảo lãnh, tiết kiệm, thanh toán, chuyển tiền nhanh 24/7, Ngân hàng điện tử (CF-eBank), Co-opBank Mobile Banking...

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cũng tích cực tham gia trên thị trường liên ngân hàng.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam rất quan tâm đến công tác hỗ trợ an sinh xã hội với nhiều dự án, chương trình tài trợ trên khắp cả nước, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với cộng đồng, góp phần tích cực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới theo chủ trương của Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam có quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức trong nước và tổ chức quốc tế. Là thành viên của Hiệp hội các liên đoàn hợp tác xã tín dụng Châu Á; là thành viên của Liên minh hợp tác xã Việt Nam; là thành viên của Hiệp hội QTDND Việt Nam, là thành viên của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam

Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì, Huân chương lao động hàng Ba. Trong quá trình hoạt động, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cũng đã vinh dự được Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc NHNN Việt Nam, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam trao tặng nhiều danh hiệu thi đua cho tập thể và các cá nhân.