Dự án QTDND ngân hàng điện tử CF-ebank

  • Dự án QTNND - Ngân hàng điện tử CF-eBank của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam nhằm cung ứng sản phẩm dịch vụ ngân hàng điện tử đến thành viên và người dân khu vực nông thôn, vùng sâu vùng xa. Giúp hệ thống QTDND và thành viên được sử dụng dịch vụ ngân hàng hiện đại ngay tại địa phương một cách an toàn, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại…
  • CF-eBank cung cấp cho các QTDND và khách hàng thành viên gồm các dịch vụ: Thanh toán chuyển tiền trong nước Thanh toán chuyển khoản; Dịch vụ thu hộ/chi hộ; Truy vấn thông tin tài khoản; Sao kê tài khoản tự động; Báo nợ, báo có điện tử trực tuyến; Điều hòa vốn; Nộp, rút tiền, nhận trả lương qua tài khoản thẻ; Thanh toán tiền hàng hóa, dịch vụ và các giá trị gia tăng khác…