Ông Nguyễn Quốc Cường

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Phạm Thị Hồng Minh

Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc

Ông Khuất Duy Tuấn

Thành viên HĐQT chuyên trách

Bà Đặng Mai Phương

Thành viên HĐQT chuyên trách

Bà Vũ Thanh Hằng

Thành viên HĐQT chuyên trách

Bà Nguyễn Thanh Hạnh

Thành viên HĐQT chuyên trách

Ông Phan Đức Tuấn

Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT QTDND Kim Chung - TP Hà Nội

Ông Trần Đình Thi

Thành viên HĐQT – Chủ tịch HĐQT QTDND Quảng Thọ - Tỉnh Quảng Bình

Ông Phạm Trung Kiên

Thành viên HĐQT - Chủ tịch HĐQT QTDND Vĩnh Hưng - Tỉnh Bạc Liêu

Bà Phạm Thị Hồng Minh

Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Văn Giang

Phó Tổng giám đốc thường trực

Ông Tô Hoài Thanh

Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Minh Tuấn

Phó Tổng giám đốc

Ông Nguyễn Thạc Tâm

Phó Tổng giám đốc

Bà Nguyễn Thị Thu Cúc

Phó Tổng giám đốc

Ông Vũ Ngọc Khuynh

Trưởng Ban kiểm soát

Ông Đỗ Gia Nhật

Thành viên chuyên trách Ban kiểm soát

Ông Lê Hải Phú

Thành viên BKS – Chủ tịch HĐQT QTDND thị trấn Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang

Ông Trương Duy Luân

Thành viên BKS – Chủ tịch HĐQT QTDND Quảng Nghiệp, tỉnh Hải Dương

Ông Đậu Văn Thuần

Thành viên BKS – Chủ tịch HĐQT QTDND phường Quỳnh Xuân, tỉnh Nghệ An

Bà Nguyễn Thị Hồng Phương

Thành viên BKS – Chủ tịch HĐQT QTDND cơ sở Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu