Tiết kiệm có kỳ hạn lĩnh lãi định kỳ: là sản phẩm tiết kiệm mà khách hàng gửi theo những kỳ hạn định trước, lãi được trả vào một ngày cố định (tháng/quý/năm…) trong suốt thời hạn gửi tiền.

Điều kiện sử dụng

 • Khách hàng là công dân Việt Nam
 • Kỳ hạn: tối thiểu là 1 tháng
 • Loại tiền gửi: VND

Tiện ích sản phẩm

 • Rút tiền gửi đúng hạn: khách hàng được hưởng toàn bộ tiền lãi mà Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã cam kết
 • Rút tiền gửi trước hạn: khách hàng được hưởng lãi không kỳ hạn theo mức lãi suất không kỳ hạn hiện hành tính theo số ngày gửi thực tế, khách hàng phải hoàn trả lại phần tiền lãi chênh lệch giữa tiền lãi đã nhận và số tiền lãi không kỳ hạn khách hàng được nhận.
 • Nếu đến hạn khách hàng chưa rút tiền gửi, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam tự động chuyển toàn bộ số dư (lãi nhập gốc) sang kỳ hạn mới như kỳ hạn trước đó hoặc chuyển sang kỳ hạn ngắn hơn kế tiếp nếu tại thời điểm đó Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam không huy động loại kỳ hạn mà khách hàng đã gửi trước đó và áp dụng lãi suất hiện hành theo quy định của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
 • Được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán.
 • Sổ tiết kiệm được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hoặc các TCTD khác.
 • Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND.
 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng.
 • Được sử dụng các tiện ích gia tăng khác của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
 • Được bảo mật tuyệt đối số dư tiền gửi.
 • Được tra cứu số dư và các thông tin khác liên quan đến khoản tiền gửi tiết kiệm.
 • Lãi suất: theo biểu lãi suất hiện hành của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Hồ sơ, thủ tục

 • Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, lập giấy gửi tiền theo mẫu.
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với người chưa đủ 14 tuổi xuất trình Giấy khai sinh).