DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

Dịch vụ tài khoản

  • Tiền gửi được bảo đảm an toàn, bí mật
  • Giao dịch qua tài khoản không mất thời gian kiểm đếm
  • Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản

Xem chi tiết

Tiền gửi

  • Tận dụng chi phí cơ hội của dòng tiền
  • Mức lãi suất hấp dẫn

Xem chi tiết

Cho vay

  • Đối với Doanh nghiệp, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay đối với các nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, đầu tư phát triển,…

Xem chi tiết

Chuyển tiền

  • Đáp ứng nhu cầu chuyển tiền bằng đồng Việt Nam trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Xem chi tiết

Bảo lãnh

  • Với uy tín và kinh nghiệm của mình, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hiện đang cung cấp cho Quý khách hàng tất cả các phương thức bảo lãnh thông dụng đang được sử dụng trong nền kinh tế

Xem chi tiết

Trả lương qua tài khoản thẻ

  • Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam sẽ giúp tổ chức trả lương cho CBNV một cách nhanh chóng, chính xác và an toàn.

Xem chi tiết