Đối tượng

 • Tổ chức Việt Nam được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, tổ chức nước ngoài được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật nước mà tổ chức đó được thành lập.
 • Kho bạc Nhà nước: Mở tài khoản tiền gửi cho Kho bạc Nhà nước đặt trụ sở ở những địa bàn là huyện, thị xã không phải là tỉnh lỵ nhưng phải được NHNN chấp thuận.

Lợi ích

 • Tiền trên tài khoản của quý khách sẽ được Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam quản lý an toàn, chính xác và bảo mật.
 • Giao dịch qua tài khoản không mất thời gian kiểm đếm, không sợ tiền giả.
 • Thủ tục mở tài khoản và phương thức giao dịch đơn giản, đội ngũ cán bộ hướng dẫn nhiệt tình, chu đáo.
 • Mở tài khoản không mất bất kỳ một khoản chi phí nào.
 • Tiền trong tài khoản được sinh lời, mức lãi suất hấp dẫn.
 • Từ tài khoản của khách hàng có thể thanh toán đến tất cả các tỉnh, thành phố qua các kênh thanh toán hiện đại với tốc độ nhanh, an toàn.
 • Khách hàng có thể sử dụng để cầm cố, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.
 • Đối với từng loại tài khoản (Tài khoản tiền gửi thanh toán, tài khoản tiền gửi tiết kiệm …), quý khách có thể gửi/ rút bằng tiền mặt hoặc gửi/ rút bằng chuyển khoản như: séc chuyển khoản, séc bảo chi, uỷ nhiệm chi, uỷ nhiệm thu, …
 • Khách hàng có thể chuyển khoản từ tài khoản tiền gửi thanh toán sang tài khoản tiết kiệm và ngược lại.
 • Nhiều dịch vụ hỗ trợ và nhiều tiện ích khác cho quý khách.

Các loại tài khoản

 • Tài khoản tiền gửi thanh toán: Tài khoản tiền gửi của tổ chức, tài khoản tiền gửi của cá nhân, tài khoản tiền gửi của các đồng chủ tài khoản.
 • Tài khoản tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn.
 • Tài khoản tiền gửi có kỳ hạn, và các sản phẩm tiền gửi: tiết kiệm, kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi,…
 • Tài khoản tiền gửi khác: Tài khoản séc bảo chi, tài khoản chuyển tiền, tài khoản tiền vay,…

Lưu ý: Việc mở và sử dụng tài khoản tiền gửi VND và ngoại tệ của người không cư trú và người cư trú phải tuân thủ theo các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý ngoại hối.