Quỹ tín dụng nhân dân thành viên

Điều hòa vốn

  • Gửi và vay vốn trong giữa QTDND với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
  • Giúp các QTDND có thể bảo đảm khả năng chi trả, khả năng thanh toán và sử dụng vốn một cách có hiệu qủa nhất

Xem chi tiết

Tiền gửi

  • Tiền gửi thanh toán
  • Tiền gửi không kỳ hạn
  • Tiền gửi có kỳ hạn hoặc các hình thức khác

Xem chi tiết

Chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ

  • Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam luôn chăm lo công tác chăm sóc, tư vấn, hỗ trợ, đào tạo hướng dẫn nghiệp vụ và công tác quản lý cho các QTDND …
  • Tiền gửi không kỳ hạn
  • Tiền gửi có kỳ hạn hoặc các hình thức khác

Xem chi tiết

Ngân hàng điện tử (CF – eBank)

  • Các QTDND kết nối thông qua Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam để giao dịch chuyển tiền cho thành viên, khách hàng trên mọi miền Đất nước nhanh chóng, an toàn, thuận tiện…

Xem chi tiết

Sản phẩm thẻ

  • Thẻ thanh toán nội địa dành riêng cho khách hàng là cán bộ, nhân viên và thành viên của QTDND

Xem chi tiết