Cho vay phục vụ hoạt động kinh doanh

 • Nhiều tiện ích
 • Lãi suất và phí linh hoạt
 • Hồ sơ thủ tục nhanh chóng

Xem chi tiết

Cho vay phục vụ đời sống

 • Nhiều tiện ích
 • Lãi suất và phí linh hoạt
 • Hồ sơ thủ tục nhanh chóng

Xem chi tiết

Cho vay không có tài sản bảo đảm

 • Nhiều tiện ích
 • Lãi suất và phí linh hoạt
 • Hồ sơ thủ tục nhanh chóng

Xem chi tiết

Cho vay mua ô tô

 • Mức cho vay lên đến 70% giá trị xe
 • Thời hạn vay linh hoạt
 • Hồ sơ thủ tục nhanh chóng

Xem chi tiết

Cho vay phát triển kinh tế gia đình khu vực nông nghiệp, nông thôn

 • Đối tượng khách hàng là giáo viên có nhu cầu vay vốn
 • Lãi suất và phí hợp lý
 • Hồ sơ thủ tục nhanh chóng

Xem chi tiết

Cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, số dư tiền gửi, giấy tờ có giá

 • Khách hàng có tài sản là sổ tiết kiệm, số dư tiền gửi, giấy tờ có giá
 • Vẫn được tận hưởng số tiền lãi trên tài khoản tiền gửi
 • Lãi suất thoả thuận giữa Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và khách hàng

Xem chi tiết

Bảo lãnh

 • Loại hình bảo lãnh đa dạng, tùy theo nhu cầu của khách hàng
 • Phí bảo lãnh: Theo mức phí do Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam quy định trong từng thời kỳ
 • Hồ sơ thủ tục nhanh chóng

Xem chi tiết