Giới thiệu

Doanh nghiệp sẽ được Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cho vay vốn lưu động để đáp ứng nhu cầu vốn lưu động thường xuyên cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ của doanh nghiệp.

Lợi ích đối với khách hàng

 • Được đáp ứng vốn kịp thời để thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh.
 • Được tư vấn tận tình về thủ tục, lập hồ sơ, cung cấp các thông tin cần thiết khi giao dịch Vay vốn lưu động tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Đối tượng khách hàng

 • Các tổ chức kinh tế Việt Nam và nước ngoài có nhu cầu vay vốn lưu động tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Đặc điểm của sản phẩm

 • Đồng tiền cho vay: VNĐ và ngoại tệ theo quy định của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
 • Thời hạn cho vay: Tối đa 12 tháng
 • Mức cho vay: Phụ thuộc vào nhu cầu của khách hàng, nguồn trả nợ, vốn tự có tham gia của Khách hàng, tài sản bảo đảm.
 • Phương thức cho vay đa dạng: từng lần, cho vay theo hạn mức…

Hồ sơ vay vốn

 • Các tài liệu về pháp nhân: đăng ký doanh nghiệp, giấy phép kinh doanh,…
 • Nhu cầu vay vốn sử dụng vào mục đích hợp pháp.
 • Phương án sử dụng vốn.
 • Tài liệu chứng minh khả năng tài chính để trả nợ.
 • Giấy tờ về tài sản bảo đảm.