1. Tư vấn, hỗ trợ hoạt động kinh doanh cho các QTDND

 • Hỗ trợ các QTDND trong công tác huy động vốn thông qua việc tư vấn về phương thức và lãi suất huy động.
 • Đối với những QTDND có khả năng huy động vốn và gửi về Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam được hưởng mức lãi suất hợp lý để đảm bảo tối thiểu bù đắp được chi phí huy động vốn.
 • Hỗ trợ công tác thanh toán, chuyển tiền. QTDND được sử dụng hệ thống công nghệ thông tin của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam để thực hiện nghiệp vụ thanh toán, chuyển tiền.
 • QTDND được Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam cấp hạn mức thấu chi trên tài khoản thanh toán để hỗ trợ công tác thanh toán, chuyển tiền.
 • QTDND luôn được vay tại Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam với lãi suất thấp hơn so với doanh nghiệp, cá nhân tại cùng thời điểm.
 • Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam là đầu mối tìm kiếm và nhận các nguồn vốn tài trợ từ các tổ chức tài chính quốc tế với lãi suất ưu đãi, thời hạn cho vay dài. Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam đã và đang triển khai có hiệu quả nhiều dự án cho các QTDND như: ADB1457, ADB1802, ADB1781, ADB2513, ICO.

2. Tư vấn, hỗ trợ khác cho các QTDND với các nội dung:

 • Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, pháp luật cho các cán bộ QTDND.
 • Nâng cao năng lực quản trị điều hành.
 • Quản lý, điều hành vốn kinh doanh.
 • Hỗ trợ các QTDND về công nghệ

HỒ SƠ XIN GIA NHẬP THÀNH VIÊN NGÂN HÀNG HỢP TÁC XÃ VIỆT NAM

 • Đơn xin gia nhập thành viên
 • Giấy phép hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (Bản sao có công chứng)
 • Điều lệ Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở (Bản sao có công chứng)
 • Đăng ký kinh doanh (Bản sao có công chứng)
 • Quyết định chuẩn y các chức danh của Chi nhánh NHNN (Bản sao có công chứng)
 • Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc xin gia nhập thành viên Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và cử người đại diện.
 • Nộp 10.000.000đ (Mười triệu đồng) xác lập tư cách thành viên gia nhập Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
 • 01 bộ hồ sơ và tiền góp vốn xác lập tư cách thành viên trên, Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở gửi về Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam trên địa bàn.

* Lưu ý:

 • Ngày QTDND Cơ sở nộp tiền góp vốn vào Chi nhánh sẽ là ngày QTDND Cơ sở chính thức trở thành thành viên của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
 • QTDND Cơ sở gửi 01 bộ hồ sơ xin gia nhập (6 loại nêu trên) về địa chỉ: Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, Tầng 4 – Tòa nhà N04 Hoàng Đạo Thúy – P. Trung Hòa – Q. Cầu Giấy – Hà Nội.