Tiết kiệm không kỳ hạn thông thường: là sản phẩm tiết kiệm mà khách hàng có thể nộp thêm tiền hoặc rút tiền theo yêu cầu vào bất kỳ ngày làm việc nào của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Điều kiện sử dụng

 • Khách hàng là công dân Việt Nam
 • Loại tiền gửi: VND

Tiện ích sản phẩm

 • Có thể gửi hoặc rút tiền tại bất kỳ thời điểm nào, điểm giao dịch nào trong giờ giao dịch của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
 • Được chuyển quyền sở hữu khi sổ tiết kiệm chưa đến hạn thanh toán.
 • Sổ tiết kiệm được phép cầm cố vay vốn, hoặc bảo lãnh cho người thứ ba vay vốn tại bất kỳ chi nhánh nào thuộc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam hoặc các TCTD khác.
 • Được bảo hiểm tiền gửi bằng VND.
 • Dùng để xác nhận khả năng tài chính cho khách hàng.
 • Được sử dụng các tiện ích gia tăng khác của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.
 • Được bảo mật tuyệt đối số dư tiền gửi.
 • Được tra cứu số dư và các thông tin khác liên quan đến khoản tiền gửi tiết kiệm.
 • Lãi suất: theo biểu lãi suất hiện hành của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam.

Hồ sơ, thủ tục

 • Khách hàng đăng ký trực tiếp tại Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, lập giấy gửi tiền theo mẫu
 • CMND/CCCD/Hộ chiếu (đối với người chưa đủ 14 tuổi xuất trình Giấy khai sinh).