Đáp ứng nhu cầu: Khách hàng được bảo lãnh và khách hàng nhận bảo lãnh là các cá nhân trong nước hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ

Điều kiện bảo lãnh

 • Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
 • Nghĩa vụ được bảo lãnh là nghĩa vụ tài chính hợp pháp.
 • Được đánh giá là có khả năng hoàn trả lại số tiền mà Ngân hàng Hợp tác phải trả thay khi thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh.

Tiện ích sản phẩm

 • Đồng tiền bảo lãnh: VNĐ hoặc ngoại tệ;
 • Loại hình bảo lãnh đa dạng, tùy theo nhu cầu của khách hàng:Các loại bảo lãnh khác pháp luật không cấm và phù hợp với thông lệ quốc tế.
  • Bảo lãnh dự thầu
  • Bảo lãnh thực hiện hợp đồng
  • Bảo lãnh thanh toán
  • Bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước
  • Các loại bảo lãnh khác phù hợp với quy định của Nhà nước
 • Số tiền & thời hạn bảo lãnh: theo đề nghị của khách hàng và yêu cầu của bên nhận bảo lãnh.
 • Hình thức phát hành bảo lãnh: Thư bảo lãnh hoặc Hợp đồng bảo lãnh.

Lãi suất và phí

 • Phí bảo lãnh: Theo mức phí do Ngân hàng Hợp tác quy định trong từng thời kỳ.

Hồ sơ đề nghị bảo lãnh

 • Văn bản đề nghị bảo lãnh.
 • Tài liệu về bên được bảo lãnh: bản sao công chứng, chứng thực các loại giấy tờ: Đăng ký kinh doanh; Giấy phép hành nghề; CMND hoặc hộ chiếu; Sổ hộ khẩu.
 • Tài liệu về nghĩa vụ được bảo lãnh.
 • Giấy tờ về tài sản bảo đảm…