Đối tương khách hàng: là giáo viên có nhu cầu vay vốn để thực hiện kinh doanh, phục vụ nhu cầu đời sống thuộc lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Điều kiện vay vốn

 • Áp dụng đối với các trường có từ 05 giáo viên vay vốn trở lên và ký hợp đồng liên kết với Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
 • Đối với giáo viên vay vốn:
  • + Là giáo viên trong biên chế hoặc người có hợp đồng làm việc không xác định thời gian, đang làm việc tài các trường học đóng trên cùng địa bàn hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
  • + Có nhu cầu vay vốn để sử dụng vào mục đích hợp pháp.
  • + Có phương án sử dụng vốn khả thi; có khả năng tài chính để trả nợ.
  • + Cam kết dùng thu nhập từ tiền lương, thưởng, các khoản phụ cấp và thu nhập khác trả nợ cho Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam, được Hiệu trưởng và Chủ tịch công đoàn trường học mà giáo viên có nhu cầu vay vốn đang công tác xác nhận và chấp thuận với cam kết của giáo viên vay vốn

Thời gian vay: Không quá 36 tháng

Lãi suất: Theo thỏa thuận giữa Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và khách hàng.

Phương thức trả nợ: Áp dụng hình thức trả nợ gốc và lãi vay linh hoạt

Mức cho vay: Tối đa không quá 50.000.000 VND

Hồ sơ vay vốn

 • Bản sao CMTND/Hộ chiếu; Sổ hộ khẩu trường trú/tạm trú
 • Giấy đề nghị vay vốn theo mẫu của Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam
 • Tài liệu chứng minh là đối tượng được vay vốn không có TSBĐ
 • Xác nhận thu nhập trả nợ