Trang thành viên

Vinh danh QTDND Thành viên tiêu biểu – Thực hiện tốt mối liên kết hệ thống năm 2017

image001
( 10-05-2018 )

Trong hai ngày 23 và 24/4/2018, Đại hội Đại biểu Thành viên Ngân hàng Hợp tác năm 2017 đã được tổ chức tại Nghệ An, tại Đại hội, 34 Qũy tín dụng nhân dân (QTDND) đã vinh dự được trao chứng nhận QTDND tiêu biểu – Thực … Đọc Thêm

QTDND sẽ bị thu hồi giấy phép trong những trường hợp nào?

Bai Anh Khanh
( 08-04-2018 )

Theo Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức lại, thu hồi Giấy phép và thanh lý tài sản của Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) đang được NHNN lấy ý kiến đóng góp, có 6 trường hợp QTDND sẽ bị thu hồi giấy phép. Thông tư này quy … Đọc Thêm

Trụ đỡ cho QTDND phát triển an toàn

image001
( 28-03-2018 )

Bích Hợp/TBNH Với mô hình hoạt động mới của hệ thống (QTDND) mà Ngân hàng Hợp tác là trung tâm, sự phát triển của hệ thống QTDND cả về số lượng và quy mô hoạt động đang góp phần tương trợ phát triển sản xuất khu vực kinh … Đọc Thêm

Quy định mới về bầu nhân sự đối với TCTD là hợp tác xã

image003
( 22-03-2018 )

Thống đốc NHNN chấp thuận những thay đổi, danh sách nhân sự dự kiến của ngân hàng hợp tác xã. Hoặc Thống đốc ủy quyền cho Giám đốc NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi quỹ tín dụng nhân dân đặt trụ sở … Đọc Thêm

Quỹ tín dụng nhân dân góp phần giảm nạn cho vay nặng lãi

image001
( 21-03-2018 )

Tiền thân của Qũy tín dụng nhân dân với mô hình là hợp tác xã tín dụng được ra đời từ năm 1956. Để đáp ứng nhu cầu phát triển của nền kinh tế, năm 1993, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 390/TTg về việc phê duyệt … Đọc Thêm

Tăng cường năng lực cho mạng lưới Quỹ tín dụng nhân dân

image001
( 20-03-2018 )

Theo các chuyên gia, để hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân phát triển bền vững, an toàn cần tăng cường năng lực hoạt động thanh tra giám sát; Đồng thời, tạo lập và phát huy đầy đủ các cơ chế của hệ thống để hỗ trợ Quỹ … Đọc Thêm

Page 1 of 512345