Ngành Ngân hàng đã đạt được những thành tựu quan trọng về KH&CN

Ngày 16/5/2014, tại Hà Nội, NHNN đã long trọng tổ chức Lễ mít tinh chào mừng ngày khoa học và công nghệ (KH&CN) Việt Nam với sự tham dự của ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó Thống đốc NHNN Việt Nam – Chủ tịch Hội đồng khoa học ngành Ngân hàng và ông Trần Quốc Khánh, Thứ trưởng Bộ KH&CN.

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó thống đốc NHNN Việt Nam trao tặng bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho hoạt động của ngành Ngân hàng

Ông Nguyễn Toàn Thắng, Phó thống đốc NHNN Việt Nam trao tặng bằng khen của Thống đốc NHNN Việt Nam cho các cá nhân xuất sắc có nhiều đóng góp cho hoạt động của ngành Ngân hàng

Ông Trần Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác và ông Nguyễn Thạc Tâm, Phó Tổng giám đốc tham dự các hoạt động trong chương trình Lễ kỷ niệm.

Tại buổi lễ, những người làm công tác KH&CN ngành Ngân hàng đã ôn lại những kỷ niệm từ khi tiếp xúc với chiếc máy tính đầu tiên và từ những đề tài dự án nghiên cứu khoa học nhỏ nhất cho đến những đề tài, dự án lớn. Đến nay, nhiều đề tài nghiên cứu khoa học cấp ngành như: Vai trò của CNTT trong hoạt động ngân hàng Việt Nam; Công nghệ thanh toán trong ngân hàng; Thanh toán bù trừ điện tử; Mạng cục bộ và mạng diện rộng trong ngân hàng; Giải pháp ứng dụng công nghệ mới trong xử lý giao dịch ngân hàng trực tuyến… đã được triển khai ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn hoạt động của Ngành, góp phần hiện đại hóa hoạt động ngân hàng.

Đánh giá cao những thành tựu của ngành Ngân hàng đã đạt được trong công tác nghiên cứu KH&CN, Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng cho biết, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Đảng, cơ chế chính sách của Nhà nước về KH&CN, ngành Ngân hàng đã xác định rõ định hướng nghiên cứu và ứng dụng KH&CN, thống nhất chỉ đạo và tổ chức triển khai trong toàn Ngành. Đồng thời, lấy ứng dụng và phát triển công nghệ Ngân hàng hiện đại là điểm mấu chốt để nâng cao năng lực, chuẩn hóa mọi mặt về hoạt động ngân hàng theo thông lệ quốc tế.

Khẳng định hoạt động nghiên cứu KH&CN trong toàn ngành đã được đẩy mạnh một bước, các kết quả nghiên cứu đã luận giải được nhiều lý luận và thực tiễn cung cấp các luận cứ dựa trên nền tảng kinh tế vĩ mô… Phó Thống đốc Nguyễn Toàn Thắng nhấn mạnh: Qua việc nghiên cứu KH&CN, ứng dụng vào thực tiễn, ngành Ngân hàng đã góp phần vào kiểm soát lạm phát, ổn định tiền tệ, tạo môi trường kinh tế vĩ mô thuận lợi, nâng cao hiệu quả cung ứng vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

Trong những năm qua Ngân hàng Hợp tác đã tích cực thực hiện và đã có nhiều thành tích đống góp cho sự nghiệp nghiên cứu KH&CN của Ngân hàng Hợp tác, nhất là giai đoạn 2010 – 2014, cụ thể: Ông Trần Quang Khánh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Hợp tác (chủ nhiệm 2 Đề tài khoa học cấp ngành: “Giải pháp chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam” và đề tài: “Giải pháp cơ cấu lại hệ thống TCTD là hợp tác xã đến năm 2020 đảm bảo phát triển an toàn, ổn định và bền vững” đã được Hội đồng khoa học ngành Ngân hàng công nhận đạt giỏi. Ông Đỗ Mạnh Hùng, Tổng giám đốc Ngân hàng Hợp tác (Phó chủ nhiệm Đề tài Khoa học cấp Cơ quan Đảng TW “Định hướng chiến lược phát triển hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân trong thời kỳ mới” và Phó chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp ngành “Giải pháp cơ cấu lại hệ thống TCTD là hợp tác xã đến năm 2020 đảm bảo phát triển an toàn, ổn định bền vững”, và là thành viên Đề tài khoa học cấp ngành “Giải pháp chuyển đổi mô hình hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân Trung ương thành Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam”.

Nhân dịp này, 7 tập thể và 17 cá nhân có nhiều đóng góp cho hoạt động của ngành Ngân hàng đã được nhận bằng khen của Thống đốc NHNN. Đồng chí Trần Quang Khánh (Ảnh, thứ 4 từ trái qua) nhận bằng khen trong đợt này

Quang Cảnh

Tin Liên Quan